Rodzaje firm

Działalność gospodarcza – rodzaje firm i różnice między nimi

Założenie własnej działalności gospodarczej pozwala na rozwinięcie skrzydeł – posiadanie swojej firmy to mnóstwo perspektyw, możliwość poświęcenia się temu, co się lubi, a także szansa na niezły zarobek. Zanim jednak zacznie przeliczać się zyski, firmę trzeba otworzyć, a pierwszym krokiem do tego jest wybranie jej odpowiedniej formy działalności.

Formy działalności gospodarczej w Polsce

własna firma

Wybór właściwej formy działalności ma kluczowe znaczenie – należy dobrać ją indywidualnie zgodnie z rodzajem i zakresem jej prowadzenia. Zasadniczo alternatywa jest następująca: prowadzenie działalności gospodarczej samodzielnie lub prowadzenie jej wraz ze wspólnikami.

Wyróżniamy następujące formy działalności gospodarczej:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółka jawna
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna
 • spółka partnerska
 • spółka akcyjna
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółka albo spółdzielnia europejska (SE)
 • Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych (EZIG)
 • stowarzyszenie, fundacja

Oprócz braku lub obecności wspólników przedstawione formy działalności gospodarczej różnią się również kosztami rozpoczęcia działalności, prowadzenia jej, określonych form ochrony kapitału podmiotu czy księgowością.

Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

Jeżeli nie posiada się nikogo do spółki, zakłada się firmę samodzielnie – zgodnie z przepisami prawa mowa wtedy o pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą jest najprostsza pod kątem organizacji forma. Aby założyć firmę, przygotować i dostarczyć odpowiednie dokumenty do urzędów, w tym należy zgłosić wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Do założenia biznesu jako indywidualny przedsiębiorca nie trzeba sporych nakładów finansowych, także pod kątem prawnym jej prowadzenie nie jest skomplikowane.

Spółka

spółkaZgodnie z przepisami spółki obejmują osoby fizyczne bądź osoby prawne, które działają na postawie zawartej umowy lub statutu. Przyszli przedsiębiorcy mają przed sobą szeroki zakres typów spółek do wyboru. Spółki prawa cywilnego – zaliczana jest do nich spółka cywilna, która nie posiada majątku, nie jest podmiotem praw, obowiązków i nie posiada osobowości prawnej. Spółkę cywilną można założyć przykładowo z małżonkiem, a jej koszty prowadzenia są stosunkowo niskie.

Spółki prawa handlowego – wyróżniamy wśród nich spółki osobowe i spółki kapitałowe. Wśród nich wyróżniamy:

 • spółki jawne – spółki osobowe niemające osobowości prawnej, mają własny kapitał i wszyscy wspólnicy odpowiadają za niego po równo
 • spółki partnerskie – spółki osobowe tworzone przez partnerów wolnych zawodów w celu prowadzenia wspólnie firmy
 • spółki komandytowe – spółki osobowe, w których za zobowiązania wobec wierzycieli odpowiada przynajmniej jeden wspólnik
 • spółki komandytowo-akcyjne – analogiczne do komandytowych, ale dodatkowo przynajmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – spółki kapitałowe, w których to spółka swoim majątkiem, a nie wspólnicy odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania spółki akcyjne – spółki kapitałowe bazujące na obiegu akcji pozostających w posiadaniu akcjonariuszy.