Andrzej Dobrzyniecki-Cartier recenzja artykułu

Andrzej Dobrzyniecki-Cartier

recenzja artykułu o pełnomocnictwie świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Urząd Kontroli Skarbowej

andrzej dobrzyniecki-cartierSporną kwestią w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Urzędy Kontroli Skarbowej jest często osoba pełnomocnika świadka. Temat wyjaśnia prawnik Andrzej Dobrzyniecki w swoim artykule przygotowanym dla czasopisma internetowego PrawoKapitałowe.pl.

Kontrole Urzędu Kontroli Skarbowej prowadzone są wśród podmiotów zobowiązanych do świadczeń pieniężnych dla Skarbu Państwa albo państwowych funduszy celowych, a poza tym między innymi władających i zarządzających mieniem państwowym, wykorzystujących mienie sprywatyzowane lub przekazane przez Skarb Państwa.

Naczelnym celem prowadzonych postępowań kontrolnych jest sprawdzenie zgodności podstaw opodatkowania, rzetelności i prawidłowości rozliczania i płatności podatków, również ujawnianie niezgłoszonych do opodatkowania działalności gospodarczych, kontrolowanie źródeł majątku podmiotów czy też prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami Unii Europejskiej.

Zgodnie z artykułem Andrzeja Dobrzynieckiego-Cartier ustawowe umocowanie pełnomocnika świadka w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, a także na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego, możliwe jest zastosowanie pełnomocnictwa świadka w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez inspektorów UKS.

Główną przesłanką jest podobieństwo przesłuchania świadka w ramach postępowań prowadzonych przez inspektorów UKS do postępowań karnych i karno-skarbowych. Wobec tego można przyjąć, że korzystanie z usług pełnomocnika jest możliwe w celu ochrony prawnych interesów osoby przesłuchiwanej.

Dodatkowo także możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z usług pełnomocnika świadka, gdy czynność przesłuchania służy wprost rozstrzygnięciu sprawy.

Andrzej Dobrzyniecki-Cartier

pracuje jako wykładowca praktyki prawa w American Institute for Law and Finance. Jest również Członkiem Rzeczywistym American Association of University Professors. Usługi Andrzeja Dobrzynieckiego dostępne są w City od London w ramach kancelarii RECALL Dobrzyniecki & Partners Law Office LLP.

Aleksandra Kozłowska

Poznań, 20 marca 2015