post

Węza trutowa alternatywną metodą walki z warrozą

Węza trutowa alternatywną metodą walki z warrozą

Warroza jest problemem, który większości pszczelarzy spędza sen z powiek. Wszystkiemu są winne roztocza Varroa destructor, które powodują wymieranie pszczół. Popularnym sposobem niszczenia tego rodzaju pasożytów jest stosowanie środków roztoczobójczych. Ich skuteczność nie jest jednak trwała, a poza tym zgodnie z rozporządzeniem unijnym, nie mogą być one używane do produkcji miodu sprzedawanego jako naturalny.

Planujesz produkować miód w lokalnej pasiece? Zastosuj naturalne metody zwalczania warrozy

Węza trutowa, warroza - Newmind.plNa szczęście nie musisz używać żadnych chemicznych preparatów przeciwko pasożytom. Zahamujesz rozwój ich populacji, jeżeli zastosujesz węzę trutową, czyli szablon z wosku pszczelego, który stwarza optymalne warunki do rozwoju trutni. Larwy trudni są chętnie zasklepiane przez samice roztoczy, które instynktownie wyczuwają możliwość poszerzenia swojej populacji. Pszczelarz ma następnie możliwość usunięcia i zniszczenia czerwiu trutowego zaatakowanego przez roztocza. Tym samym można skutecznie zahamować rozwój populacji Varroa destructor i ochronić pszczoły przed porażeniem. Węza trutowa pozwala zatem rozwiązać problem warrozy w sposób biotechniczny, bez jakiejkolwiek chemicznej ingerencji.

Na co zwracać uwagę przy zakupie węzy?

Aby węza pszczela mogła spełnić należycie swoje zadanie, powinna zostać wyprodukowana z zastosowaniem technologii walcowania na zimno. Tylko wówczas zyskuje ona wysoką elastyczność, wytrzymałość mechaniczną i odporność na kruszenie oraz pękanie. Na etapie przerobu węzy najlepiej sprawdzają się metalowe naczynia (np. stal nierdzewna). Równie ważne jest także to, aby wosk wykorzystywany do wytwarzania węzy był wolny od takich substancji jak związki siarki, parafina czy pozostałe substancje ropopochodne. Ponadto wosk taki jest poddawany procesowi filtrowania oraz sterylizacji.

Ekologiczny miód od pszczelarza dobrym pomysłem na biznes

Wielu konsumentów jest już dziś świadomych tego, że tylko miód od pszczelarza stosującego naturalne metody produkcji, zachowuje wysokie walory zdrowotne oraz smakowe. Dlatego warto chwalić się tym, jeżeli unikamy wszelkich preparatów chemicznych. Środki roztoczobójcze mogą przedostawać się do wosku i miodu, stanowiąc potencjalne zagrożenie dla zdrowia osób spożywających taki produkt. Poza tym roztocza wywołujące warrozę już po kilku latach uodparniają się na tego rodzaju substancje.

Tylko miód od pszczelarza zwalczającego pasożyty bez użycia chemii, będzie cechował się wysokimi walorami smakowymi oraz zdrowotnymi. Stosując węzę trutową w celu naturalnego zwalczania roztoczy, możesz bez obaw etykietować swój miód jako naturalny. Usługę produkcji węzy trutowej metodą walcowania na zimno świadczy m.in. Pasieka Laszczych z Kłobucka, z której ofertą możesz zapoznać się pod adresem http://api-inhalacje.pl/wezy-pszczele/weza-trutowa.

Filmy podczas pracy na stronie firmowej: http://api-inhalacje.pl/filmy.